POLITYKA PRYWATNOŚCI
W tym miejscu znajdziesz informacje o tym jak przetwarzamy, zbieramy i przechowywamy Twoje dane osobowe, konieczne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie
www.darinanoskova.pl


(dalej: Serwis).

- Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba fizyczna Daryna Noskova, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą
Fashion Hair by Daryna Noskova
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-023) przy ulicy Widok 16 m. 21, NIP 521-404-44-05, REGON 526915488,

- Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skontaktować się z Administratorem można poprzez drogę mailową info.fashionhairclub@gmail.com

- Skąd dane osobowe są pozyskiwane?

Administrator na stronie www.darinanoskova.pl zbiera dane osobowe użytkowników, o ile oni zdecydowali się na ich podanie np. w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem.

- Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?
Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1. Realizacji usług elektronicznych, w tym rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. Komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. W celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Przez jaki okres dane osobowe
będ ą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora, a po tym czasie zostana usuniete w okresie 6 miesiecy od dnia zakonczenia świadczenia usług drogą elektroniczną, lub usunięciu zarejestrowanego konta użytkownika.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

-
Kto jest odbiorca Twoich danych osobowych?Glownym odbiorca Twoich danych osobowych jest Administrator. Jednakze dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
1. Podmiotom powiązanym z Administratorem
2. Podmiotom współpracującym z Administratorem,
3. Podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
4. Podmiotom obsługującym płatności internetowe,
5. Podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.


-Jakie sa prawa osób, których dane osobowe dotyczą?

Użytkownik Serwisu ma prawo:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych
2. Sprostowania danych
3. Usunięcia danych
4. Ograniczenia przetwarzania danych
5. Przenoszenia danych
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
usprawiedliwionego interesu administratora
7. Wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

-Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
Made on
Tilda